przenośnik taśmowy Przenośniki taśmowe - galeria
ZAMKNIJ OKNO
przenośnik taśmowy 21
(4) przenośnik taśmowy do transportu soli
Opis techniczny
  • długość - 38,5 mb (12+25,5 mb)
  • szerokość taśmy - 650 mm
  • napęd - silnik 15 kW
  • wciągarka - 4,5 kW
  • wysokość podawania - ok 13,5 m

Przenośnik taśmowy wykonany jest jako konstrukcja spawana i skręcana z profili stalowych, przystosowana do montażu na ramie jezdnej. Końcowy odcinek przenośnika (ramię) o długości 12 m jest ruchomy, poruszany za pomocą wciągarki elektrycznej umieszczonej na wysięgniku.
Zakres ruchu obejmuje położenie od osi przenośnika (max. górne położenie) do ok. 55 stopni (min. dolne położenie, końcówka przenośnika ok. 3m nad poziomem terenu). Na początku trasy przenośnika umieszczony jest zbiornik zasypowy. Całość konstrukcji przemieszcza się na czterech kołach zamontowanych obrotowo. Przednie koła są podwójne (tzw. 'bliźniaki').

Bęben napędowy napędzany jest za pomocą przekładni walcowo - kątowej z silnikiem elektrycznym, sprzężonej bezpośrednio z wałem bębna. Płaszcz zewnętrzny posiada kształt baryłki, co umożliwia samonaprowadzanie taśmy transportowej przenośnika.

Napinanie taśmy zrealizowano w dwojaki sposób. Bęben zwrotny ustawiany jest za pomocą śrub napinających - stanowi on jeden stopień napinania taśmy oraz umożliwia osiągnięcie prawidłowego jej biegu. Drugi stopień napinania umieszczony jest za bębnem napędowym. Składa się on z bębna napinającego, zamocowanego za pomocą sprężyn napinających w sposób umożliwiający regulację naciągu. Bęben przesuwa się po prowadnicach prostopadle do osi przenośnika.

Przy przegubie przenośnika, tuż obok sworznia znajduje się dodatkowy bęben prowadzący, poprawiający bieg taśmy przy opuszczonym ramieniu przenośnika.

Łożyskowanie bębnów wykonane jest na zespołach łożyskowych.