Budowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz przyłącza kanalizacyjnego

Istnieją dwie możliwości pozwalające na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłącza, mianowicie tradycyjne i bezwykopowe. Budowa sieci kanalizacyjnych, budowa sieci wodociągowej, podobnie jak przyłącze kanalizacyjne, coraz częściej są wykonywane tą drugą metodą. Polega ona na wykonaniu otworu pilotażowego, rozwierceniu go i wciągnięciu rury osłonowej, kabla lub rury przewodowej. Jest to nowsze i bardziej efektowne rozwiązanie, które zapobiega nadmiernej ingerencji. 

Przewiert Horizontal Direction Drilling

Tego rodzaju przewiert, polega na wciąganiu odcinków rur polietylenowych, przy pomocy maszyny, która umożliwia pokrywanie jednocześnie długich odcinków. Do wykonania przewiertu HDD, najważniejsze jest posiadanie odpowiedniego zestawu, dzięki któremu możemy zrobić przewierty horyzontalne, w przedziale średnic DN32 do DN355.

Przewierty Horizontal Direction Drilling dzieli się na trzy etapy. Pierwszy z nich, to sterowanie przewiertem, przy pomocy płetwy nawigacyjnej, zaczynającej się od maszyny, w kierunku komory końcowej. W kolejnym etapie, następuje rozwiercenie wykopanego wcześniej przewiertu, zwanego pilotażowym, w czym pomagają rozwiertaki. Po czym tunel zostaje stabilizowany bentonitem, a urobek jest wypłukiwany. Rozwiercanie jest powtarzane, aż do osiągnięcia odpowiedniego rozmiaru. W ostatnim etapie przyłączana jest żerdź do rurociągu, od strony komory końcowej, po czym wyciągana jest w stronę maszyny. Złośliwi mówią, że kolejnym jest renowacja bezwykopowa http://terlan.pl/oferta/bezwykopowe-renowacje-sieci/, ale gdy wszystko dobrze jest wykonane czeka się na nią latami.

Wiercenie poziome

Umożliwia bezwykopowe przeprowadzenie rur, w odległości do 30 metrów, przy pomocy wiertnicy poziomej. Wystarczy odpowiedni zestaw wiertniczy, typu WPS 20S, którym w prosty i szybki sposób, można zrealizować wiele planów przewiertów, bez borykania się z licznymi problemami wykonawczymi i organizacyjnymi, związanymi z wykopami otwartymi. W dodatku należy pamiętać, że praca maszynami w zakresie średnic PVC 160 – PVC 250 zapewnia optymalne rezultaty.