Zrębki

Zrębki są cząstkami drewna występujących w wymiarach, które mieszczą się w granicach od kilku do nawet kilkunastu centymetrów, powstają w wyniku rozdrabniania drewna przy użyciu maszyn zrębkujących.

W zależności od rodzaju i gatunku drewna, jego wymiarów i jakości – zrębki mogą być surowcem, który można wykorzystywać m.in.  do produkcji płyt pilśniowych, płyt wiórowych, celulozy, do ekstrakcji żywicy, oraz garbników, mogą być również stosowane do produkcji żelazostopów. Zrębki, zaraz obok pelletu często przeznaczane są również na cele opałowe. Nierzadko stosuje się je także w ogrodnictwie.

Zrębki opałowe

Zrębki drzewne są ekologicznym, oraz atrakcyjnym pod względem ekonomicznym opałem biomasowym, który wytwarzany jest z odpadów drzewnych, oraz upraw energetycznych. Głównymi surowcami, służącymi do produkcji zrębków są przede wszystkim odpady pochodzące z przemysłu tartacznego oraz leśnego. Ich jakość, oraz wartość opałowa, uzależniona jest przede wszystkim od pochodzenia, a także sposobu składowania surowca.

W Polsce wymagania na pozyskiwanie zrębków w lesie określane są za pomocą Polskiej Normy PN-91/D-95009 – Zrębki leśne. Zgodnie z jej wytycznymi zrębki leśne, mogą być wykorzystywane do w produkcji płyt pilśniowych, i wiórowych, stosowane w produkcji żelazostopów, a także, jako forma opału. Zrębki opałowe mogą być wyrabiane z drewna liściastego, oraz iglastego wszystkich rodzajów drzew. Wilgotność zrębków nie jest normalizowana. Wymiary pojedynczych zrębków opałowych, określane są za pomocą granicy do 50 mm, przy czym frakcja zasadnicza nie powinna być większa, ani mniejsza niż 40 mm.

Zrębki w ogrodnictwie

Zrębki można barwić, dzięki czemu można je wykorzystywać do ozdabiania terenów zielonych, skwerów, ogrodów, oraz rabat kwiatowych. Zabezpieczają rośliny przed chwastami. Działają podobnie jak wióry, ponieważ zapobiegają przesuszaniu się gleby, oraz zapewniają jej właściwe napowietrzenie. Umożliwiają ochronę gleby przed bardzo niską, oraz bardzo wysoką temperaturą. Powstają przez takie usługi jak obróbka płyt.